แบบประเมินความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์
ส่วนที่ 1 : พื้นที่ที่สุนัขต้องการ
1 ขนาดของบ้าน
2 ความกว้างของบริเวณรอบบ้านที่สุนัขสามารถออกไปวิ่งเล่นได้
3 ที่ตั้งของบ้าน
4 ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ส่วนที่ 2 : ความสามารถในการดูแลสุนัข
5 เวลาที่ไม่ได้อยู่กับสุนัขต่อสัปดาห์
6 อายุของคุณ
7 มีคนสูงอายุหรือคนพิการในบ้านหรือไม่
8 เด็กในบ้าน
ส่วนที่ 3 : ระดับกิจกรรมของสุนัข
9 ความตื่นตัวของผู้เลี้ยง (การออกไปทำกิจกรรม หรือ การโต้ตอบกับสุนัข)
10 ความตื่นตัวของสุนัขที่เจ้าของต้องการ
ส่วนที่ 4 : การออกกำลังกาย
11 การพาสุนัขไปออกกำลังกายต่อวัน
ส่วนที่ 5 : ค่าใช่จ่ายสำหรับสุนัข
12 งบค่าอาหารสุนัขต่อสัปดาห์
13 งบประมาณสำหรับ ยา ค่ารักษาและวัคซีนต่อปี
14 งบประมาณค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(เช่น เสริมสวยสุนัข,ของเล่น) ต่อเดือน
ส่วนที่ 6 : ความต้องการเพิ่มเติม
15 ความสามารถในการเฝ้าบ้าน
ส่วนที่ 7 : ข้อควรทราบก่อนการรับเลี้ยงสุนัข
16 ต้องมีความรู้ในการดูแลสุนัข และสามารถสังเกตอาการผิดปกติของสุนัขได้
17 ต้องสามารถเตรียมการสำหรับการดูแลสุนัขขณะตนเองไม่อยู่บ้านได้
18 ต้องสามารถดูแลสุนัขไปได้ตลอดแม้สุนัขจะเข้าสู่วัยชรา
19 สถานที่ของท่านต้องไม่มีกฎในการห้ามเลี้ยงสัตว์
20 ต้องทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์
21 ในกรณีที่ไม่ได้ทำหมันท่านต้องมีความพร้อมในการดูแลและจัดการลูกสุนัข
22 คำถามเพื่อความปลอดภัย หากท่านอ่านข้อความนี้กรุณาตอบข้อสาม